Các trường phái thể hình Bodybuilding – Powerlifting – Fitness

Fitness Inforgraphic - cac truong phai trong the hinh
Các trường phải tập thể hình

Thể hình cũng như nhiều lĩnh vực khác, sau một thời gian phát triển sẽ phân chia đa dạng thành nhiều định hướng – trường phái khác nhau. Ví dụ: Fitness, Bodybuilding, Crossfit, Powerlifting hay cả StreetWorkout… nữa.

Chúng ta cùng làm quen với một vài trường phái trong thể hình qua Infographic vui vẻ dưới đây nhé

Infographic: Phân biệt các trường phái trong thể hình Bodybuilding - Powerlifting - Fitness

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*